Specialisaties

Oefentherapie

Algemene Oefentherapie

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck helpt jou met het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een verkeerde houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. 

De oefentherapeut kijkt samen met jou naar je leefstijl, je lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Door samen je alledaagse handelingen te bekijken en te analyseren, kunnen veel klachten worden herleid. Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar je hele lichaam. En zodra je weet waar de pijn vandaan komt en hoe je houding en manier van bewegen je klacht beïnvloedt, kan je samen een oplossing bedenken.

Psychosomatische Oefentherapie

Een te hoge werkdruk, te veel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in je leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Je kunt daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut helpt jouw lichaam en geest weer in balans te brengen.

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek geschikt om deze klachten te behandelen. De psychosomatisch oefentherapeut biedt een totaalaanpak. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

De psychosomatische oefentherapie reikt jou nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van persoonlijke kracht en kwaliteit. U gaat samen met de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

Kinderoefentherapie

De kinderoefentherapeut begeleidt in het aanleren van motorische activiteiten zodat jouw kind mee kan doen met zijn leeftijdsgenootjes. Het aanleren gebeurt op een speelse manier waardoor het bewegen van je kind met plezier gebeurd. Je krijgt als ouder(s) ook adviezen mee voor thuis.

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan je kind en jou gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van je kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met jou besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met je kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan jou kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van je kind regelmatig met jou geëvalueerd.

Geriatrie Oefentherapie

Ouder worden gaat vaak gepaard met het verminderen van souplesse, uithoudingsvermogen, evenwicht en soms zelfredzaamheid. Iemand die ouder wordt, is geneigd minder te bewegen omdat de totale energie wat minder wordt of omdat bewegen minder makkelijk gaat dan voorheen. Daarnaast kunnen klachten ontstaan die vaak voorkomen bij ouderen, bijvoorbeeld: reuma, artrose, hart- en vaatproblemen, diabetes (suikerziekte), botontkalking of de ziekte van Parkinson.

Is iemand ouder en minder in beweging, dan kunnen de klachten toenemen. Of andersom gezegd: wanneer men in beweging blijft, kunnen klachten worden voorkomen en/of verminderen, zodat men niet in een vicieuze cirkel terecht komt.

Het is dus van groot belang dat men blijft bewegen. De oefentherapeut kan daarbij helpen. Want ook al is bewegen erg belangrijk, het is nog belangrijker dat je je houdt aan je eigen grenzen. De oefeningen en bewegingsadviezen die de oefentherapeut geeft, worden geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. Door de adviezen van de oefentherapeut toe te passen, leert men om voldoende en gezond te bewegen, thuis en tijdens het uitoefenen van hobby’s. Zo blijft men actief en wordt men vitaal ouder! Dit zorgt ervoor dat men de zelfstandigheid behoudt en de regie over het eigen leven zo lang mogelijk zelf kunt blijven voeren.

Geriatrie-Oefentherapie is gericht op het behouden en verbeteren van:

  • mobiliteit
  • spierkracht
  • conditie
  • evenwichtsgevoel
  • dagelijkse houdingen en bewegingen

Er zijn speciale behandelprogramma’s voor valtraining en valpreventie. 

Bekkenoefentherapie

Pijnklachten in het bekkengebied kunnen ontstaan tijdens of na een zwangerschap, te zware lichamelijke handelingen, een val, maar ook door langdurig een verkeerde houding aan te nemen. De klachten bevinden zich in het gebied van de lage rug, het stuitje, billen, liezen, het schaambeen en het gebied rondom de heupen. Soms is ook de bekkenbodemfunctie verstoord, wat invloed kan hebben op het plassen, de ontlasting en de geslachtsgemeenschap.

De oefentherapeut kan door vraagstelling en onderzoek vaststellen waardoor de klachten ontstaan. Door gerichte oefeningen wordt een betere stand van heup/bekken/onderrug verkregen. Stabiliserende oefeningen zorgen voor een blijvend resultaat. Het goed functioneren van de bekkenbodemspieren wordt, indien nodig, in de behandeling betrokken.

Daarnaast is het essentieel inzicht te krijgen in houding en beweging in het dagelijks leven om de belasting in het bekkengebied te verbeteren.

Slaapoefentherapie

Lichamelijke, geestelijke of sociale factoren kunnen de slaap belemmeren. Geregeld is een slaapprobleem het gevolg van spanningen of verhoogde alertheid. Bij gebrek aan rust overdag, verwerk je gebeurtenissen pas in bed. Aanhoudende (belemmerende) gedachten kunnen je ook de rust ontnemen die nodig is om te slapen.

De oefentherapeut ziet allerlei klachten in de praktijk en meestal is er een relatie tussen de slaap en bestaande lichamelijk of mentale problemen. Een effectieve manier om je gedragsmatige slaapprobleem aan te pakken is door onder behandeling te gaan bij een oefentherapeut die geschoold is in de behandeling van slapeloosheid.

De behandelmethode is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en richt zich op het wegnemen van de factoren die de slapeloosheid in stand houden. De slaapoefentherapeut gaat samen met jou aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met de cognitieve gedragstherapie, gedegen uitleg over de slaap, praktische tips en oefeningen om zo de balans in je leven weer terug te vinden. De oefentherapeut neemt de gehele 24 uur onder de loep om maatwerk te leveren op jouw specifieke slaapprobleem. Je krijgt weer grip op je slaap, voelt je energieker en kunt zo het goede uit je dag halen!

Slaapoefentherapie_logo

Netwerk Chronisch Pijn

en aanverwante aandoeningen

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig.

We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. De ene persoon negeert de pijn en de ander laat zich door pijn leiden met alle gevolgen van dien

Met goede begeleiding door een geschoold chronische pijn-therapeut kan men weer grip krijgen op de klachten.

Wat is de rol van de oefentherapeut?

Na het in kaart brengen van de oorzaken van de pijn, de ervaring van de pijnklachten en de manier waarop men omgaat met de pijn worden haalbare doelen gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat er weer grip op de klachten komt en de kwaliteit van leven verbetert.

Samen met de coachende oefentherapeut gaat iemand met de eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor diegene belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Wanneer ga je naar de oefentherapeut?

  • Chronische Pijn
  • Chronische Vermoeidheid
  • Functioneel Neurologische Stoornissen (FNS)
  • Pijn bij Oncologie

Netwerk Chronische Pijn en aanverwante aandoeningen (NCPaa)

Het NCPaa is een landelijk netwerk van Oefentherapeuten. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische klachten. Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze die is opgesteld volgens de laatste inzichten in wetenschappelijk en/of praktijkonderzoek en de patiënt centraal zet. Zo kan men rekenen op de zorg die helemaal op specifieke behoeften en wensen afgestemd is. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met onder andere revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere zorgprofessionals.

0
Algemeen
0
PSOT
0
Bekken
0
Geriatrie
0
Kinder
0
Slaap
0
Chronische pijn
Scroll to top